GDPR

Predávajúci týmto oznámením plní informačnú povinnosť podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Podľa článku 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 18/2018 resp. (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia) - zákazníka informujeme, že osobné údaje poskytnuté zákazníkom sú nevyhnutné k tomu, aby sme s ním mohli uzavrieť kúpnu zmluvu a v prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytne, potom s ním nemôžeme uzatvoriť kúpnu zmluvu.

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné informácie odovzdané spotrebiteľmi sú dôverné a slúžia výhradne na naplnenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Dáta nebudú poskytnuté tretím osobám. Výnimkou sú informácie potrebné pre prepravu tovaru (meno,priezvisko, adresa a v niektorých prípadoch telefón pre kontakt dopravcu so zákazníkom.)